Výroba licích prášků a krycích strusek pro ocelárny

Nabízíme výrobu licích prášků a krycích strusek pro ocelárny. Úpravu nekovových materiálů drcením, tříděním, mletím, vysoušením a homogenizací. Zabýváme se těžbou, zpracováním a prodejem wollastonitu. Vykupujeme a prodáváme palety všech typů.

LP – STEEL s.r.o. vyrábí široký sortiment krycích strusek a licích prášků pro odlévání oceli. K výrobě těchto produktů je firma vybavena speciálním technologickým zařízením, umožňu­jícím trvale dodržovat vysokou kvalitu finálních výrobků.

Z Á K L A D N Í  S O R T I M E N T   P Ř E D S T A V U J Í:
- licí prášky pro klasické lití oceli do kokil
- licí prášky pro plynulé odlévání bloků a sochorů
- licí prášky pro plynulé odlévání bramových předlitků
- krycí strusky pro ochranu hladiny tekuté oceli
- wollastonit

Licí prášky a krycí strusky jsou vyráběny výhradně na bázi čistých komplexních minerálních surovin. Výrobní receptury jsou sestavovány na základě přesné analýzy všech vstupních surovin a náročného laboratorního vývoje na speciálním zařízení. Technologické zařízení umož­ňuje jednorázově realizovat výrobu dávek do 40 t vysoce homogenního produktu. Každá vyrobená dávka je odběrateli dodávána s osvědčením o jakosti. Vlastní vývoj v oblasti licích prášků umožňuje realizovat výrobu přesně podle parametrů technologického zařízení odběratele. Při dodáv­kách nových a neodzkoušených typů licích prášků, poskytuje dodavatel komplexní servis při jejich nasazení v ocelárnách.

Die Firma LP – STEEL s.r.o. produziert ein breites Sortiment der Deckschlacken und der Gie pulver für das Stahlgie en. Zur Herstellung dieser Produkte ist die Firma LP – STEELs.r.o. mit einer speziellen Anlage ausgestattet, die ermöglicht, dauernd eine hohe Qualität der Gie pulver zu halten.

DAS GRUNDSORTIMENT BILDEN:
- Gie pulver für klassisches Stahlgießen
- Gie pulver für Block- und Knüppelgußanlagen für Strangstahlguß
- Gie pulver für Brammenstrangstahlguß
- Deckschlacken
- wollastonit

Die Gie pulversorte TS wird ausschließlich auf der Basis reiner komplexen Mineralstoffe produziert. Die Herstellungsrezeptur wird auf der Grundlage der Analyse aller Eingangsrohstoffen und aufwendiger Laborentwicklung mittels einer Spezialanlage zusammengestellt. Die technologische Anlage ermöglicht eine Produktionsdosis eines hochhomogenen Produktes bis 45 Tonnen zu realisieren. Jede hergestell­te Dosis wird mit einem Gütezertifikat dem Abnehmer geliefert. Eigene Entwicklung im Bereich der Gie pulver ermöglicht die Produktion gen au nach den Parametern der technologischen Anlage des Abnehmers zu realisieren. Bei der Einführung der neuen Gie pulvertypen in die Stahlwerkproduktion gewährleistet die Firma LP – STEEL s.r.o. den komplexen Service.

The LP – STEEL s.r.o. with its production center based in Čebin, turns out a wide assortment of pulverized materi­als used as additives for the production of high-quality steels. The center is fitted with special technological equipment, providing for the required quality.

LP – STEEL s.r.o. BASIC PRODUCTION ASSORTMENT INCLUDES:
- casting powders for classical casting
- casting powders for continuous casting of blooms and billets
- casting powders for continuous casting of blank slabs
- covering slags
- wollastonit

The TS-type casting powders are made of pure complex minerals and re melted raw material. The formulae for their production are based on exact analyses of all raw materials, following a complex and very demanding laboratory development, with the use of special equ­ipment. The technological equipment provides for the delivery of batches ranging to 45 tons of highly homogeneous product. Each batch is delivered to the buyer with a certificate of quality. The development proper in the casting powder sector provides for an analysis, to comply exactly with the parameters of the user s technological equipment. On delivering new types of casting powders the supplier provides a com­plex service, assisting the client in introducing thein use in the steelworks.

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.